Een klacht?
Bes
preek uw onvrede met uw apotheker.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Download hier uw klachtenformulier. Gelieve dit formulier zo volledig mogelijk invullen en terugzenden naar

h.verlinden@ezorg.nl of per post naar ZorgApotheek ‘t Hart van Lelystad, Reaalhof 1B, 8232VW Lelystad ter attentie van Mevr. H. Verlinden-Ooms

of per email naar info@zorgapotheeklelystad.nl of post naar ZorgApotheek Lelystad, Meenthoek 3, 8224 BS Lelystad t.a.v. Mevr. A.A. van Wijk-Prins,

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris via de klachtenbemiddeling van de KNMP. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.
De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctiona
ris vertelt, is vertrouwelijk. 

Contactgegevens bemiddeling:
Tel: 06 22921649, e-mail: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

Als u er met uw apotheker en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschillencommisie van de SKGE. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de apothekers. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.
Meer informatie kunt u vinden in de folder die verkrij
gbaar is bij de apotheek en bij de SKGE.